Gå till Meny och Kort om kommande

 
OBS! Söndagar stängt på grund av smittorisk!

Kursverksamheten på Skeppis

Föreningen har samarbete med Kulturens, dit vi lämnar rapporter om vår verksamhet. Tack vare bidrag därifrån kan vi nu ha fler kurser/workshops i Folkmusikhusets regi.

Planera en kurs

Medlemmar som vill ordna en kurs, hyra in kursledare etc. ska lämna in en förklarande plan. Använd denna blankett och fyll i uppgifter om kursen, förslag till budget mm. Blanketten mejlas - eller skrivs ut och postas - till styrelsen som behöver uppgifterna för att kunna fatta beslut.

Styrelsens roll

Om Styrelsen finner att planering och kursinnehåll är förenligt med föreningens stadgar och målsättning och budgeten är hållbar och rimlig, tar föreningen det ekonomiska ansvaret för kursen. Styrelsen kan också besluta om att ge bidrag till och stödja en kurs genom att tillskjuta medel, så att den inte blir för dyr för deltagarna. Om det inte blir så många deltagare som du räknat med får kursen garantibidrag.

Genomför kursen

Anmälningar till kursen ska göras via vår hemsida och deltagaravgifterna betalas till föreningens plusgirokonto. Arvoden till kursledare och andra kostnader faktureras Folkmusikhuset och betalas av kassören

Anvisningar för blanketten.

Blanketten kan laddas hem som pdf med rutor att fylla i. Börjar du med Ansökningsdatum kan du ta dig genom hela blanketten med Tab-tangenten.

Hur man gör med det ifyllda formuläret varierar mellan olika program:
Enklast är kanske att "Spara (som)" och notera var ansökan är sparad. Öppna ditt e-postprogram via länken kursplanering@folkmusikhuset.se, bilägg ansökan, komplettera texten och Skicka.

Alternativt kan du söka upp E-post i menyn i ditt pdf-program (ev via Dela el dyl). Du får då upp ett tomt mejl med pdf:en som bilaga. Komplettera med mottagaradressen ovan, rubrik och text och skicka.

Går det inte att fylla i blanketten med det program du har, kan du testa Foxit Reader/MobilePDF som finns för dator, mobil etc.

Frågor om blanketten och att ordna kurs kan du ställa till styrelsen.


Kontakta Folkmusikhuset!
Uppdaterad 2020-01-28
Arne Kjellman

Om du inte hittar den information du söker, ring: 0769‑12 90 11

OBS! FÖRBUD mot alla nötter hos oss. Personer är mycket allergiska!
OBS! Söndagar stängt på grund av smittorisk!

Kort om kommande:

Söndagar maj - september(?) spel i Vitabergsparken

Söndagar Stängt tills vidare!

Söndag 25 oktober Årsmöte (digitalt!). Kallelse kommer i Medlemsbladet

Se Folkmusikhusets film, gilla den på YouTube!

Prenumerera! Du får meddelande, varje månad eller när sidorna förnyats
Gå med i listan
Gå ur listan  
Din e-postadress:

QR-kod

Scanna QR-koden för att automatiskt ladda sidan i din mobil.