Gå till Meny och Kort om kommande

Efter Junos bortgång har vi här nedan samlat minnesord och några sidor som Juno skrivit för Folkmusikhuset.

Bilder på Juno, den första tillsammans med Klas af Edholm.

Ur dansens historia

Polskor i jämn takt

Information:

Söndag 23 mars 2003 kl 16.30
Folkmusikhuset, Skeppsholmsgården
Ur dansens historia:
Polskor i jämn takt
Vi dansar Körepolska från Skåne samt Sønderhoning och Fannikedans från Fanø i Danmark.
Medverkande: Ingemar Skoglund, Susanne Åman och Juno Boberg
Fri entré

Den äldsta polskan bestod av en inledande promenadtur med figurer där musiken gick i jämn taktart (2/4- eller 4/4-takt). Därnäst följde en livligare efter dans i ¾-takt, där musiken ofta var en variation på den första delen (Proportio). Ibland kunde ytterligare musik hängas på. Efterdansen ägde rum på en och samma plats i rummet (dans på fläck).

Någon gång i början av 1700-talet började man spela även den inledande promenadens musik i ¾-takt fast med lika betoning på varje taktdel, liksom slängpolskemusiken spelas i dag.

Valsen, som kom till Norden ungefär vid sekelskiftet 1800 fick en stor popularitet som varat ända till våra dagar. Valsen fick också en stor inverkan på vårt sätt att dansa polska. Genom valsens inverkan börjar man nu att dansa polska med förflyttning motsols runt i rummet (rundpolska). Den tidigare inledande promenaden reduceras i de flesta fall till en viltur eller för att komma i takt med musiken.

Den svenska polskans kännetecken är ju bl.a. att den vanligen dansas i ¾-takt med markering (i de flesta fallen) i musiken på taktdelarna 1 och 3. Det finns dock undantag. I Skåne kan samma polska förekomma både i ¾-takt och 2/4-takt, så är fallet med t.ex. Körepolska. I Danmark förekommer flera polskevarianter i 2/4-takt. Ett reliktområde, d.v.s. ett område där gamla traditioner bevarats, är ön Fanø på Jyllands västkust (se kartan). I byn Sønderho dansas dansen Sønderhoning och i en annan by, Nordby, dansas Fannikedans.

På Dansverkstaden Polskor i jämn takt den 23 mars kommer vi att dansa Sønderhoning, Fannikedans och Körepolska.

© 2003 Juno BobergAndra sidor av Juno Boberg

Juno Boberg har skrivit fler sidor i olika ämnen, de flesta i serien Dansens historia:
Bordunträff
Danser från medeltid och renässans
Den engelska dansen under 1600-talet
Den äldsta polskan
One-step
Polskor i jämn takt
Sånglekar

Läs också minnesorden över Juno Boberg


Kontakta Folkmusikhuset!
Uppdaterad 2003-03-19
Arne Kjellman

Om du inte hittar den information du söker, ring: 0769‑12 90 11

OBS! FÖRBUD mot alla nötter hos oss. Personer är mycket allergiska!
OBS! Stängt tills vidare på grund av smittorisk!

Se Folkmusikhusets film, gilla den på YouTube!

Prenumerera! Du får meddelande, varje månad eller när sidorna förnyats
Gå med i listan
Gå ur listan  
Din e-postadress:

QR-kod

Scanna QR-koden för att automatiskt ladda sidan i din mobil.