Go to the Menu and Latest news

 

Sorry, this text is mainly in Swedish. Google translate!

Vi fortsätter med
"TEMA spel till dans och dans till spel" där vi tillsammans jobbar med att knyta ihop spelet och dansen!

Välkommen till TEMA Bodapolska på Skeppis söndagarna 16 februari och 22 mars!

Vi kommer att jobba med några fina Bodapolskor som är välkända för många och titta på vad det är som gör att spelet blir svängigt och dansant på "Röjås Jonas-och-Röjås Hans-vis".

Tema Bodapolska!

Det blir lite prat, mycket spel och fokus på samspel och stråkmodeller för att hitta "nycklarna" till ett gemensamt Boda-danssväng.

TEMA-kvällarna - "spel till dans och dans till spel" - då vi fördjupat oss i en viss dialekt och jobbat med det värdefulla samspelet mellan spelet och dansen har fallit väl ut. Det har varit god tillströmning i låtstugan av spelmän som vill fila på sitt spel till dans. Flera har också prövat på att dansa själva för att "förstå dans" bättre och därigenom bli bättre på att spela till dans. Samtidigt verkar dansarna ha gillat att få jobba med dansens koppling till musiken.

TEMA-kvällarna har varit lyckade så här långt och förhoppningsvis har de bidragit till att öka intresset och förståelsen både för musiken och dansen. Kanske har de också bättrat på kvalitén både på dansspelet och dansen. Därför fortsätter vi med TEMA-kvällar med låtstuga, danskurs och spel till dans enligt följande modell:

  • Kvällen börjar med utlärning av nya och genomspelning av tidigare spelade polskor i låtstugan kl 18 - 19.
  • Därefter deltar de som vill i dansinstruktion i polska kl 19 - 20.
  • Som 'belöning' får sedan alla spelmän från låtstugan hänga med och spela till dans med några nylärda polskor kl 20 - 20.30.
Bodapolskor våren 2020 (* nya):
Här hittar du noter och långsamma inspelningar av polskorna.
Åsksmällen A-dur pdf mp3
Jässpôspolskan D-dur pdf mp3
Maka e du Britta D-dur pdf mp3
(*)Ungdomssynden G-dur pdf mp3
Laggarfarfars A-dur pdf mp3
Karlströms Kalle A-dur pdf mp3
Dalpojken D-dur pdf mp3
* Laggar Anders polska pdf mp3
* Lisas brudpolska pdf mp3
och kanske någon mer om vi hinner :-)

Du kan söka fram fler låtar via vår länksida. Hitta mer på FolkWiki
Se också listor med en del tidigare allspelslåtar mm.

Välkommen till TEMA-kvällarna!

Kom med och upplev 'kicken' av att spela till dans - och dansa!

Gamla Enskede Spelmän
Lena, Gunnar och Uffe

Anna Nyander från Svenskt Visarkiv filmade delar av dansen under Boda-tema-kvällen den 25 november 2018 för att fånga upp en bild av bodapolskan år 2018 för framtidens dansare och dansforskare!


För mer information, kontakta Gunnar Iggendal
Uppdaterad 2019-11-18
Arne Kjellman

Latest news:

Sunday September 6. we open for the autumn

Friday September 25. Concert and dance with
Ralsgård & Tullberg kvartett

Prenumerera! Du får meddelande, varje månad eller när sidorna förnyats
Gå med i listan
Gå ur listan  
Din e-postadress: